MCI Group

Managment Consulting Investment

MCI Group არის ბიზნესის ინოვაციურ განვითარებაზე ორიენტირებული საკონსულტაციო-საინვესტიციო კომპანია,  მოქმედი ან პოტენციური ბიზნესის პარტნიორი მენეჯმენტის, ბიზნეს კონსალტიგისა და საინვესტიციო პროექტების მიმართულებით, რომელიც თავის პარტნიორს ინდივიდუალურად შემუშავებულ მრავალფეროვან, ფინანსურად გამართლებულ  გადაწყვეტილებებს სთავაზობს.
R

მენეჯმენტი

R

მარკეტინგი

R

ფინანსები

R

კონსულტაცია

ძირითადი სერვისები

ჩვენ ერთად ვქმნით ერთიან, ძლიერ გუნდს რის შედეგადაც ბიზნესი ხდება გამართული, კონკურენტუნარიანი, მომგებიანი.

ბიზნეს დიაგნოსტიკა და სტრატეგია

ბიზნესის ზოგადი შეფასება – კომპანიის ისტორია, მისია, მიზნები, პროდუქტი, მომწოდებლები, თანამშრომლები, მომხმარებელი, დაფარვის არეალი.

მენეჯმნეტის დიაგნოსტიკა – სტრუქტურა, კადრები, კონტროლი, მოტივაცია, ლოჯისტიკა, კოორდინაცია, დაგეგმარება;

იურიდიული მომსახურება

ზეპირი და წერილობითი იურიდიული კონსულტაცია, ყველა ტიპის ხელშეკრულების შედგენა და ანალიზი, კლიენტის საქმიანობისათვის საჭირო დოკუმენტაციის შედგენა, სამართლებრივი დასკვნების და რეკომენდაციების მომზადება, მოლაპარაკებების წარმოება იურისტის მეშვეობით, წარმომადგენლობა მესამე პირებთან.

ფინანსური მომსახურება

ფინანსური მართვა და ანალიზი: ფინანსური მართვა, ფინანსური ანალიტიკის რეპორტინგი, ფინანსური სააბონენტო მომსახურება, ფინანსური აღრიცხვა IFRS სტანდარტით, ეფექტურობის აუდიტი

ბუღალტრული და აუდიტორული მომსახურება: ბუღალტრული მომსახურება, საგადასახადო აუდიტი, ფინანსური აუდიტი.

მარკეტინგი და გაყიდვების ზრდა

SWOT ანალიზი, PEST ანალიზი, 4P, სამომხმარებლო ბაზრის კვლევა; ბრენდის ცნობადობის კვლება, კონკურენტების კვლევა, პროდუქტი, ფასები, სერვისი, მომხმარებლები, კონკურენცია; ბაზარზე პოზიციონირება, სტიმულირება; ბრენდინგი და რებრენდინგი; ახალი იდეები, ახალი გამოწვევები; სტრატეგიული მარკეტინგული გეგმის შემუშავება და განხორციელება.

კომპანიის მართვაში აღება

პროექტზე მუშაობს ცალკეულ სფეროზე სპეციალიზირებული პროფესიონალების გუნდი,

გუნდს გააჩნია კომპლექსური საკონსულტაციო პროექტების განხორციელების გამოცდილება, რაც გადაწყვეტილების მიღების დროს რისკებს ამცირებს და კომპანიას მეტად კონკურენტუნარიანს ხდის. გუნდი გამოცდილებას დამკვეთს უზიარებს და უზრუნველყოფს ქოუჩინგს,

ბიზნეს გეგმა

ბიზნეს-გეგმა წარმოადგენს დოკუმენტს, რომელშიც აღწერილი უნდა იყოს მომავალი საქმიანობის ყველა ძირითადი ასპექტი. მასში გაანალიზებულია ყველა ის პრობლემა, რომელსაც შეიძლება შეხვდეთ საქმიანობის განხორციელების პროცესში და წარმოდგენილია ამ პრობლემების გადაწყვეტის შესაძლო ხერხები/მეთოდები თავისი ანალიზით.

მოკლედ ჩვენზე

დღევანდელი გამოცდილებითა და ბიზნესის მართვის ხვალინდელი ხედვით ვართ საყრდენი ბიზნეს სექტორისთვის, კონსალტინგი ვაქციეთ წარმატებული ბიზნესის სასიცოცხლო ნაწილად.

  • პარტნიორებისთვის და სტეიქჰოლდერებისთვის: ყველაზე სასურველი ბიზნეს–პარტნიორი კონსალტინგსა და ინვესტიციებში.
  • თანამშრომლებისთვის: ამაყობენ კომპანიით, თითოეულ მათგანს აქვს გამართული, კომფორტული და თანამედროვე სამუშაო გარემო უწყვეტი პროფესიული და კარიერული ზრდისთვის მსოფლიო მასშტაბით.

თანამშრომლობა და შედეგები

MCI Group-ისა და მისი პარტნიორის თანამშრომლობა დაფუძნებულია “მოგება-მოგების” პრინციპზე. ჩვენ ერთად ვქმნით ერთიან, ძლიერ გუნდს რის შედეგადაც ბიზნესი ხდება: გამართული, კონკურენტუნარიანი, მომგებიანი.

კონსულტაცია

სტრატეგია

შედეგები

დამოკიდებულება და მიდგომა

კეთილსინდისიერებასა და გულწრფელობაზე ძლიერი იარაღი არ არსებობს  წარმატების მისაღწევად.  თანამოაზრეების გუნდი -გათანაბრებული  პროფესიონალების, გაცხადებული სტრატეგიის მიზანდასახული  და გეგმაზომიერი აღსრულება, თანამედროვე მოთხოვნის “ყნოსვა”  და მომავლის პროდუქტების შეთავაზება ბაზრისთვის, ინოვაციური მიგნებები, საკუთარი ტვინზე ზეწოლა რევოლუციური  ნაბიჯებისთვის –  ეს არის ის დამოკიდებულებების და მიდგომების  ნაკრები რაც ხელს შეუწყობს ყველა კომპანიას განახორციელოს დიდი ნაბიჯები.

MCI Group

როგორ ვმუშაობთ

თავდაპირველად  ვაკეთებთ კომპანიის დიაგნოსტიკას , შემდეგ სტრატეგიას და პროგნოზს  მომავალი 1-3 წლის , ბოლო ეტაპზე კი ვახორციელებთ აღსრულებას, რომელიც დაფუძნებულია ბიზნესის კეთების საერთაშორისო და თანამედროვე პრინციპებზე.

MCI 2012 წლიდან ოპერირებს საერთაშორისო ბაზარზე სხვადასხვა ქვეყნებში.

ღირებულებები
ჩვენი კომპანიის დაარსების აზრი იყო მართვაში შესვლა და ინვესტირება და ასევე დავიწყეთ. მრავალფეროვანი საკონსულტაციო სერვისები,  რომლებიც პარტნიორ  კომპანიებს აიყვანდა ახალ სიმაღლეზე. ბიზნესისთვის  დიაგნოზის დასმა იყო გადამწყვეტი   მისი შემდგომი სტრატეგიული განვითარებისთვის.  დიაგნოსტიკას კი კომპლექსური კომპეტენციები და აზროვნება  სჭირდება.
წარმატების გზა
ინოვაცია, განსხვავებული ხედვა, მუდმივი ცვლილებები, მიზანდასახულობა, ინტელექტი და დამოკიდებულება, პირდაპირი და ღია  ურთიერთობები , მარტივი კონცეფციები და გადაწყვეტილებები, რევოლუციური ნაბიჯები დარგის ქვეყნის მასშტაბით ცვლილებისა – ეს იყო ჩვენი წარმატების გზა.
მიდგომა
კეთილსინდისიერებასა და გულწრფელობაზე ძლიერი იარაღი არ არსებობს  წარმატების მისაღწევად.  თანამოაზრეების გუნდი -გათანაბრებული  პროფესიონალების, გაცხადებული სტრატეგიის მიზანდასახული  და გეგმაზომიერი აღსრულება, თანამედროვე მოთხოვნის “ყნოსვა”  და მომავლის პროდუქტების შეთავაზება ბაზრისთვის, ინოვაციური მიგნებები, საკუთარი ტვინზე ზეწოლა რევოლუციური  ნაბიჯებისთვის

Archived

fusaichi pegasus for sale, can cps remove a child because of bed bugs, discontinued lance crackers, metaphors to describe a bedroom, messina port to the holy land, ano ang rehiyon ng banaue rice terraces, psilocybe ovoideocystidiata potency, hell house llc what...

სრულად

Genova Diagnostics მსოფლიოში ცნობილია, როგორც ,,მომავლის ლაბორატორია". ის წამყვან პოზიციაზეა სისტემაზე დაფუძნებული მიდგომის მიმართულებით, რომელიც ეხმარება ექიმებს პაციენტების პერსონალიზებულ მკურნალობაში და რაც მთავარია, ქრონიკული დაავადების ჩამოყალიბების პრევენციაში....

სრულად

ონლაინ კონფერენცია: ხარისხის მართვა ჯანდაცვის სექტორში

MCI Group და IMS ბრიტანელ და ფრანგ პარტნიორ კომპანიებთან ერთად წარმოგიდგენთ პირველ ონლაინ კონფერენციას კლინიკებში ხარისხის დანერგვისა და სერტიფიცირების პროცესის შესახებ. შეხვედრის განმავლობაში ბრიტანული კომპანიების, BSI-ისა და Intertek-ის წარმომადგენელი, ასევე...

სრულად

დაგვიკავშირდით