ინოვაციური იდეებისთვის MCI სხვა ბაზრებზე გადადის

The FINANCIAL-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის თარგმანი, აგვისტო 2018 სირთულეები, რომელსაც წავაწყდით კომპანიებში  მართვაში შესვლისა და ინვესტიცირებისას The FINANCIAL-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის თარგმანი, აგვისტო 2018 ვინაიდან გამოცდილების დაგროვება და გაცხადება ღიად ,  საუკეთესო შანსია მომავალში დაზოგო დრო სხვისი გამოცდილების გაზიარებით, არ გააკეთო იგივე და განვითარდე,  გთავაზობთ სირთულეების ჩამონათვალს რაც გზაზე გვხვდებოდა, რომელიც  დაეხმარება ყველა კომპანიას ახალი […]

The FINANCIAL-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის თარგმანი, აგვისტო 2018

სირთულეები, რომელსაც წავაწყდით კომპანიებში  მართვაში შესვლისა და ინვესტიცირებისას

The FINANCIAL-ის მიერ გამოქვეყნებული სტატიის თარგმანი, აგვისტო 2018

ვინაიდან გამოცდილების დაგროვება და გაცხადება ღიად ,  საუკეთესო შანსია მომავალში დაზოგო დრო სხვისი გამოცდილების გაზიარებით, არ გააკეთო იგივე და განვითარდე,  გთავაზობთ სირთულეების ჩამონათვალს რაც გზაზე გვხვდებოდა, რომელიც  დაეხმარება ყველა კომპანიას ახალი სტრატეგიის ჩამოყალიბებაში:

 • ეს იყო თანამშრომლების მართვა და ეფექტიანობის ზრდა ( მათ შორის ემოციური ინტელექტი )
 • დამკვეთებისა და ინვესტორების სწორი შერჩევა და მართვა
 • კომპანიაში კადრების შეუსაბამო, არაგუნდური ინტეგრაცია
 • ნაკლებად თანამოაზრე, ნაკლებად ქმედითუნარიანი ადამიანებისგან შემდგარი გუნდები.
 • არაეფექტური პარამეტრები- შესაბამისად გამოვლენისთვის გაწელილი დრო. ნელი გადაწყვეტილებები კადრებზე, შესაბამისად ფინანსური დანაკარგი.
 • პორტფელის ზრდის დროს ხარისხის შენარჩუნება
 • განსაზღვრულ დროებში განსაზღვრული ფინანსური შედეგის მიღწევა
 • ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისი და “ძვირი” ფულის მართვა
 • “ჩაკეტილი” საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო ბიზნესის მართვის , გაზიარების ნაკლები გამოცდილება.
 • სახელმწიფოს ნაკლები მზაობა სტრატეგიული , ზოგ შემთხვევებში რადიკალური ცვლილებებისთვის ( მათ შორის ბიუროკრატიული სტრუქტურების ქონის გამოც)
 • არაეფექტური ურთიერთობები კერძო-საჯარო სექტორებს შორის
 • მენეჯმენტ ინოვაციის “მარწუხები”   : არაფორმალური ეკონომიკა,   ,  ყველანაირი ბარიერი გამსხვილებისკენ სწრაფვის დროს  – ცუდი  პირობები ფინანსური ინსტიუტებისგან,  გაყინული ინდუსტრიული მაჩვენებლები- ქვეყნის  მაკრო და მიკროეკონომიკის და ფინანსების განვითარების არარსებული გეგმა,  რისკის აღების და შეფასების დაბალი დონე, ნაკლებად კვალიფიციური სამუშაო ძალა,  მოუმზადებელი ბაზარი გენიალური იდეების რეალიზაციისთვის.

გაცხადებული სტრატეგია

ჩვენ დავამკვიდრეთ ბიზნეს საკონსულტაციო პრაქტიკა  მსგავსად ექიმის-პაციენტის ვიზიტის პრაქტიკისა.  როგორც პაციენტი მიდის ექიმთან ჩეკ აპისთვის: ჩვენთან მოდის მომხმარებელი და ვაძლევთ მათ რეცეპტებს.

MCI-ს  ღირებულებები  : ჩვენი კომპანიის დაარსების იდეა იყო სხვადასხვა ტიპის კომპანიებში მართვაში შესვლა და ინვესტირება და ასევე დავიწყეთ. მრავალფეროვანი საკონსულტაციო სერვისები,  რომლებიც პარტნიორ  კომპანიებს აიყვანდა ახალ სიმაღლეზე. ბიზნესის სერვისის სრული პაკეტი შედგებოდა კომპლექსური შეთავაზებით: მენეჯმენტის, მარკეტინგის, გაყიდვების, ფინანსების მართვის, ინვესტირების სერვისებისგან.

ბიზნესისთვის  დიაგნოზის დასმა იყო გადამწყვეტი   მისი შემდგომი სტრატეგიული განვითარებისთვის.  დიაგნოსტიკას კი კომპლექსური კომპეტენციები და აზროვნება  სჭირდება. აღსრულებას კონკრეტული ოპერაციული გეგმები და მოქმედებების სინქრონი. აქცენტი იყო მომხმარებლის  ნდობაზე  ჩვენს მიმართ და ჩვენი ნდობა თანამშრომლებთან . ფოკუსი იყო ფინანსურად გამართლებულ და ორიგინალურ გადაწყვეტილებებზე პარტნიორ კომპანიებში.

MCI Group არის ბიზნესის ინოვაციურ განვითარებაზე ორიენტირებული საკონსულტაციო -საინვესტიციო კომპანია,  მოქმედი ან პოტენციური ბიზნესის პარტნიორი მენეჯმენტის, ბიზნეს კონსალტიგისა და საინვესტიციო პროექტების მიმართულებით, რომელიც თავის პარტნიორს ინდივიდუალურად შემუშავებულ მრავალფეროვან, ფინანსურად გამართლებულ  გადაწყვეტილებებს სთავაზობს.

კომპანიას განხორციელებული აქვს მნიშვნელოვანი პროექტები თითქმის ყველა  სექტორში. პორტფოლიო ითვლის  სრულ მართვაში გადმოცემულ და ინვესტირებულ  მსხვილ კომპანიებს . სრული ბიზნეს პაკეტის- მენეჯერული, ფინანსური, იურიდიული, გაყიდვების, მარკეტინგული, მიმართულებების სინთეზით ჩვენ მოგვაქვს კომპანიებში ახალი, განსხვავებული ხედვა ობიექტურობისა და პროფესიონალიზმის სრული დაცვით.

კომპანია  MCI group-ს   გამოცდილება,  სექტორები, მიმართულებები:  დისტრიბუცია-წარმოება ( კვება, ავტო, ავეჯი, საიუვილირო, საყოფაცხოვრებო ქიმია, სამშენებლო მასალები, ლითონკონსტრუქციები, ჰესი, კოსმეტიკა, სერვისი, მოდა, ), ჯანდაცვა, მედია- ტელევიზია ,სასტუმროების მართვა, საფინანსო ინსტიტუტები, ციფრული ბიზნესი, სამშენებლო, ვაჭრობა და სხვა…  საერთაშორისო ბაზარის პრაქტიკის დანერგვა და  ინტეგრაცია.

დღევანდელი გამოცდილებითა და ბიზნესის მართვის ხვალინდელი ხედვით ვართ საყრდენი ბიზნეს სექტორისთვის, კონსალტინგი ვაქციეთ წარმატებული ბიზნესის სასიცოცხლო ნაწილად.

 • პარტნიორებისთვის და სტეიქჰოლდერებისთვის: ყველაზე სასურველი ბიზნეს–პარტნიორი კონსალტინგსა და ინვესტიციებში.
 • თანამშრომლებისთვის: ამაყობენ კომპანიით, თითოეულ მათგანს აქვს გამართული, კომფორტული და თანამედროვე სამუშაო გარემო უწყვეტი პროფესიული და კარიერული ზრდისთვის .

ჩვენ გვაქვს  “მწვანე” სტრატეგია- ვაწარმოოთ სწორ დროსა და გარემოში სწორი და  მოქნილი პროდუქტი , რომელიც თავისთავადვე შექმნის მოთხოვნას, იქნება მდგრადი და ადვილად იცვლის სახეს. სწორედ ეს უზრდის ღირებულებას დამფუძნებლებსა და პარტნიორებს.

ინოვაცია, განსხვავებული ხედვა, მუდმივი ცვლილებები, მიზანდასახულობა, ინტელექტი და დამოკიდებულება, პირდაპირი და ღია  ურთიერთობები , მარტივი კონცეფციები და გადაწყვეტილებები, რევოლუციური ნაბიჯები დარგის ქვეყნის მასშტაბით ცვლილებისა- ეს იყო ჩვენი წარმატების გზა.  რამაც პარტნიორ კომპანიებს მოკლე ვადაშივე გაუზარდა  100 % -ით მოგება. ეს არის მიზეზი ჩვენი და ჩვენი  პარტნიორების სტაბილური ზრდის.

 

ბიზნესის დიაგნოსტიკა და სტრატეგიული გეგმა, კომპანიის მართვა

განსაკუთრებით  საშუალო და მსხვილი ბიზნესი პრობლემების გადალახვას და განვითარების დაგეგმვას  შიდა რესურსების მობილიზებით ცდილობს. ასევე  ეფლობა რუტინაში და ზრდასთან ერთად  პასუხისმგებლობების გადანაწილებას ეფექტურად ვერ ახერხებს. ვერ ხედავს თავს გვერდიდან. შესაბამისად მართვის დროს მიღებულ მიმდინარე  გადაწყვეტილებებს ფინანსური ზრდა ჩამორჩება. ხშირია დაუგეგმავი მოქმედებები და გაუთვლელი შედეგები. სტრატეგიული გეგმის გარეშე მოქმედება.
არსებობს სხვა გამოსავალი – ბიზნესკონსულტაცია, პრაქტიკა, რომელიც აშშ-ში, ევროპისა და აღმოსავლეთ აზიის მრავალ ქვეყანაში დამკვიდრებული პრაქტიკაა. იგი ბიზნესის პრობლემების შესწავლის და გამოსავლის ძიების, ან სულაც, ახალი პოტენციალის გამოვლენის, სტრატეგიის, ხედვების შემუშავების საშუალებას იძლევა. ბიზნესკონსულტაციის საშუალებით კომპანია ობიექტურად, გვერდიდან აფასებს თავის მდგომარეობას, შესაძლებლობებს და იზიარებს ბაზარზე არსებულ გამოცდილებას.

თავდაპირველად  ვაკეთებთ კომპანიის დიაგნოსტიკას , შემდეგ სტრატეგიას და პროგნოზს  მომავალი 1-3 წლის , ბოლო ეტაპზე კი ვახორციელებთ აღსრულებას, რომელიც დაფუძნებულია ბიზნესის კეთების საერთაშორისო და თანამედროვე პრინციპებზე.
აუთსორსინგზე მართვის უპირატესობები :მენეჯმენტ პროფესიონალების გუნდი, გამოცდილება- განხორციელებული მრავალპროფილიანი პროექტები. დამკვეთი სწრაფი ზრდის  ახალ სტრატეგიაზე  ფოკუსირდება და   მართვაში შეყავს სხვა კომპანია- ეს ამცირებს რისკებს, ზრდის შესრულების ხარისხს, სისწრაფეს, ეფექტურობას. საკონსულტაციო კომპანია ფლობს სტრატეგიულ ინფორმაციას ყველა სექტორზე, მისი შესვლა იწვევს მართული კომპანიის კომფორტის ზონიდან გამოსვლას.

 

დამოკიდებულება და მიდგომა

კეთილსინდისიერებასა და გულწრფელობაზე ძლიერი იარაღი არ არსებობს  წარმატების მისაღწევად.  თანამოაზრეების გუნდი – გათანაბრებული  პროფესიონალების, გაცხადებული სტრატეგიის მიზანდასახული  და გეგმაზომიერი აღსრულება, თანამედროვე მოთხოვნის ” ყნოსვა”  და მომავლის პროდუქტების შეთავაზება ბაზრისთვის, ინოვაციური მიგნებები, საკუთარი ტვინზე ზეწოლა რევოლუციური  ნაბიჯებისთვის-  ეს არის ის დამოკიდებულებების და მიდგომების  ნაკრები რაც ხელს შეუწყობს ყველა კომპანიას განახორციელოს დიდი ნაბიჯები.

კარგი მენეჯერი

კარგ მენეჯერს აუცილებლად ჰყავს ირგვლივ საუკეთესო თანამშრომლებისა და პარტნიორი კომპანიების გუნდი.

იგი აკომპლექტებს და ამოტივირებს განსხვავებული უნარების მქონე თანამშრომლების გუნდს. ავითარებს მათ ტალანტებს ინტენსიურად, რა მიმართულებაშიც ისინი ყველაზე ნიჭიერები არიან.

დღეს ძალა გუნდშია… როდესაც ქმნი გუნდს, სადაც ყველა ლიდერია სხვადასხვა მიმართულებაში, მაშინ იქმნება დიდი ღირებულება ბიზნესში და კომპანია წარმატებული ხდება. სწორედ ამ ღირებულების გარდაქმნა ხდება ფულად.

რაც შეეხება პარტნიორ კომპანიებს, მენეჯერი გეგმავს, როგორი ტიპის სეგმენტზე გააკეთოს პოზიციონირება და ვინ მოიზიდოს თავის გარშემო. მომხმარებლების არჩევა უნდა განახორციელოს იმის მიხედვით, თუ ვინ როგორ განავითარებს მას, ანუ სტრატეგიულად და ოპერაციულად რა ტიპის განვითარებას გეგმავს და როგორი სეგმენტის კომპანიები მოუტანენ ამ შედეგს. მენეჯერი უნდა მოქმედებდეს მოგება-მოგების პრინციპით.

უნდა შეეძლოს კადრების სწორად შეცნობა და ეძებდეს თანამოაზრეებს. უნდა იყოს ფიქრის დროს ღრმა, მაგრამ მოქმედების დროს ძალიან მსუბუქი, მოქნილი.

იყოს თანამედროვე აზროვნების და ადვილად აჰყვეს ბაზრის მიმდინარე ცვლილებებს. შეეძლოს მთელი ბიზნესპროცესების ოპერაციული ციკლის გადაბმულობის უზრუნველყოფა, ფინანსურ რესურსებს ანაწილებდეს ოპტიმალურად. ალაგებდეს პრიორიტეტებს სწორად და ჰქონდეს სისტემური ხედვა. იყოს ორიგინალური გადაწყვეტილებებში და არ მოქმედებდეს სწორხაზოვნად, ზოგჯერ აუცილებელია რადიკალური გადაწყვეტილებების მიღება. გუნდის წევრებს აძლევდეს აზროვნების თავისუფლებას და სწორ დელეგირებას. დამსახურების შემთხვევაში, აძლიერებდეს თანამშრომლის ავტორიტეტს, დაუმსახურებლობის შემთხვევაში, მერყეობის გარეშე, აქვეითებდეს. მნიშვნელოვანია როგორც თანაგუნდელებისთვის (პარტნიორი კომპანიებიც) შესაძლებლობების ზრდა და ეტაპობრივად მათთვის ტრამპლინების შექმნა.

მენეჯერის პროფესია ძალიან ჰგავს ჭადრაკის თამაშს, სადაც, თუ სწორად არ გადაადგილდა ყველა ფიგურა, თამაშს ვერ მოიგებ.

 

საერთაშორისო ბიზნესის აწყობა- განვითარება, საინვესტიციო პორთფოლიოს განაწილება-მართვა.

ჯილდოები, აქტიურობა

WOBI Milano- მონაწილის სტატუსი.  კაცობრიობის ფსიქოლოგია ბიზნესში- მსოფლიო ბიზნეს ფორუმი. მილანი, იტალია 2017

OECD   Paris- წევრი. მწვანე საინვესტიციო ფორუმი. პარიზი, საფრანგეთი 2017.

Uniglobal – მონაწილის სტატუსი. გლობალური საინვესტიციო ფორუმი. თბილისი, საქართველო 2017.

Gabriel Al-Salem Foundation- ჯილდო  “მართვაში შესვლის წლის საუკეთესო საკონსულტაციო პროექტი”, სტამბული, თურქეთი 2015.

 

რამდენიმე მიმდინარე პროექტის შესახებ

 

 • განათლების მიმართულების კომპანია MCI masterclass  ინტენსიურ სემინარებს სთავაზობს მომხმარებელს: ბიზნესის ადმინისტრირების კუთხით გიორგი ჭავჭავაძე, გაყიდვები და სერვისი -გაყიდვების მსოფლიო ექსპერტი  მაიკლ ბენგი, კაიზენი და ხარისხის გაუმჯობესება – კომაცუ კორპორაციის ყოფილი პრეზიდენტი ხირუმა იასუ. მასტერკლასის საიტიდან შეძლებთ ვიდეოსემინარების ყიდვასაც. დახურულია ინვესტიციისთვის.
 • Best invest – ინვესტიციის დაგეგმვა, მართვა.  დისტრუბუციის ქსელის აწყობა,  მდგრადი სისტემის შექმნა. ექსპორტის განვითარება.  იგი  სადისტრიბუციო – საინვესტიციო სამშენებლო მასალების კომპანიაა ,  ევროპული ბრენდების  წარმომადგენელი, რომელიც  სამშენებლო სექტორის ზრდასთან ერთად ვითარდება. ეტაპობრივად იმატებს სხვადასხვა ბრენდებს.  ღიაა ინვესტიციისთვის.
 • საჩხერის სამედიცინო ცენტრი- მენეჯმენტის რესტრუქტურიზაცია, მარკეტინგული კვლევა, ფინანსური ზრდის გეგმა, სტრატეგიული გეგმის დანერგვა , ბიზნეს ერთეულების გამოყოფა- განვითარება.  საჩხერის კლინიკა ტექნოლოგიურად და საკადრო რესურსით უმაღლეს დონეზე უზრუნველყოფილი  სამედიცინო ცენტრია. პაციენტებს სთავაზობს  სამედიცინო სერვისების სრულ პაკეტს.
 • საჩხერის სასტუმრო კომპლექსი “ საჩხერე გარდენს”- სტრატეგიული გეგმა, აღსრულება.
 • ზარაფხანა- საიუვილერო საწარმო თავისი მაღაზიების ქსელით. მარკეტინგული კვლევა და სტრატეგია, ბიუჯეტირება, პროდუქტების დახვეწა-  განვითარება, წარმოების დაგეგმარება.

 

მომსახურების ტარიფები:

ბიზნეს პროდუქტების ტარიფები განისაზღვრება  15 000 ლარიდან , დამოკიდებულია საკონსულტაციო ამოცანებზე, ბიზნესის სპეციფიკაზე, მასშტაბზე.  ვსარგებლობთ  EBRD- ის თანადაფინანსებითაც, რომელიც ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს უფინანსებს მომსახურების 50%.

 

მენეჯმენტ კომპანიის მომავალი – ინდუსტრია 4.0

 

მოგეხსენებათ,  რომ დღეს ინდუსტრია 4.0  რევოლუციაა მსოფლიოში. სწორედ გაციფრულების მიმართულებით ვახორციელებთ ჩვენს  პარტნიორ კომპანიებთან ერთად  ახალ,  ინოვაციურ პროექტებს.  პარტნიორი კომპანიები ნამდვილად სწორად შერჩეული, განსაკუთრებული და განსხვავებულები არიან.

5 წლიანი, მართვაში არსებული პორტფელებით ( მოვახდინეთ ბაზრის თითქმის ყველა სექტორის მოცვა ) და გამოცდილებით ,  MCI   გამსხვილებისა და რადიკალური გარღვევისთვის  ერთნახევარ წელიწადში  გადავა  სხვა ბაზრებზე,  კაპიტალის და საქმიანობის დიდი ნაწილით.   რისკების გადაზღვევისთვის ერთდროულად რამდენიმე ბაზარზე შევდივართ.

ქეთევან ასანიძე – MCI Group-ის აღმასრულებელი დირექტორი

წყარო: https://finchannel.com/business/149-press-releases/75573-hunting-innovative-ideas-mci-is-moving-to-other-markets

მსგავსი სიახლეები

Archived

fusaichi pegasus for sale, can cps remove a child because of bed bugs, discontinued lance crackers, metaphors to describe a bedroom, messina port to the holy land, ano ang rehiyon ng banaue rice terraces, psilocybe ovoideocystidiata potency, hell house llc what...

Genova Diagnostics მსოფლიოში ცნობილია, როგორც ,,მომავლის ლაბორატორია". ის წამყვან პოზიციაზეა სისტემაზე დაფუძნებული მიდგომის მიმართულებით, რომელიც ეხმარება ექიმებს პაციენტების პერსონალიზებულ მკურნალობაში და რაც მთავარია, ქრონიკული დაავადების ჩამოყალიბების პრევენციაში....

ონლაინ კონფერენცია: ხარისხის მართვა ჯანდაცვის სექტორში

MCI Group და IMS ბრიტანელ და ფრანგ პარტნიორ კომპანიებთან ერთად წარმოგიდგენთ პირველ ონლაინ კონფერენციას კლინიკებში ხარისხის დანერგვისა და სერტიფიცირების პროცესის შესახებ. შეხვედრის განმავლობაში ბრიტანული კომპანიების, BSI-ისა და Intertek-ის წარმომადგენელი, ასევე...