ორი ტიტანის კოლაბორაცია: ალიანსი რინაშენტესა და ოშანს შორის

იტალია ხასიათდება ადგილობრივი კულტურების გასაოცარი სხვადასხვაობით. იტალიის თითოეულ რეგიონს და ზოგიერთ შემთხვევებში პროვინციას აქვს თავისი საკუთარი ისტორია. ურთიერთობა კულტურასა და მენეჯმენტს შორის იტალიაში საკმაოდ კომპლექსურია. ამის ძირითად მიზეზს თავად ამ ქვეყნის კულტურის სირთულე წარმოადგენს. ხშირად იქმნება ბარიერები მაშინ, როდესაც ხდება ისეთი კომპანიების შერწყმები და ალიანსები, რომლებიც სხვადასხვა კულტურასა და ქვეყნებს მიეკუთვნებიან. ორგანიზაციული ღონისძიებების ეფექტურობა დამოკიდებულია […]

იტალია ხასიათდება ადგილობრივი კულტურების გასაოცარი სხვადასხვაობით. იტალიის თითოეულ რეგიონს და ზოგიერთ შემთხვევებში პროვინციას აქვს თავისი საკუთარი ისტორია. ურთიერთობა კულტურასა და მენეჯმენტს შორის იტალიაში საკმაოდ კომპლექსურია. ამის ძირითად მიზეზს თავად ამ ქვეყნის კულტურის სირთულე წარმოადგენს.

ხშირად იქმნება ბარიერები მაშინ, როდესაც ხდება ისეთი კომპანიების შერწყმები და ალიანსები, რომლებიც სხვადასხვა კულტურასა და ქვეყნებს მიეკუთვნებიან. ორგანიზაციული ღონისძიებების ეფექტურობა დამოკიდებულია იმ ხალხზე, რომლებიც ჩართულნი არიან კომპანიის საქმიანობაში. ნებისმიერი ცვლილების მენეჯმენტის პროცესი, რომელიც არ ითვალისწინებს ამ ასპექტებს, უკავშირდება მოულოდნელ სიძნელეებს და ვერ ვითარდება.

კულტურული ნაირსახეობა შეიძლება უკავშირდებოდეს პრობლემებსა და სირთულეებს, ამის მაგალითს სტატიაში ნახავთ, სადაც მოყვანილია ორი განსხვავებული კულტურის მქონე  კომპანიებს შორის ურთიერთობა. რინაშენტე ეს არის იტალიური, ხოლო ოშანი _ ფრანგული კომპანია.

ალიანსი რინაშენტესა და ოშანს შორის

რინაშენტე ჯგუფი, 1997 წელს, დაახლოებით  7 200 მილიარდი L გაყიდვებით, 21 000 თანამშრომლით, რამდენიმე ბრენდული სახელით, იყო იტალიის რითეილ ინდუსტრიის ძირითადი მოთამაშე, როგორც საკვებ, ასევე არასასურსათო სექტორში. ამავე დროს, ოშანი იყო მსოფლიოს ერთ-ერთი რითეილ ლიდერი, ძირითადად კვების სექტორში, რომელიც  დაარსდა 1961 წელს  ჟერარდ მულიეზ როუბაუს (საფრანგეთი) მიერ; 1980-იან წლებში კომპანიამ დაიწყო საერთაშორისო გაფართოება ევროპაში: ესპანეთში, იტალიაში, პორტუგალიაში და სხვა ევროპულ ქვეყნებში. 1990-იან წლებში კომპანია აგრძელებდა გაფართოების სტრატეგიას აფრიკასა და აზიაში. დღესდღეობით, ოშანი ფლობს 1 000–ზე მეტ ჰიპერმარკეტსა და სუპერმარკეტებს მსოფლიოს მასშტაბით, რომელთა ჯამური გაყიდვები დაახლოებით 40 მილიარდი € არის.

1996 წელს, ოშანის წარმომადგენლობა იტალიაში მაინც საკმაოდ შეზღუდული იყო: ოთხი ჰიპერმარკეტი, 2 500 თანამშრომელი და 400 მილიონი € ჯამური გაყიდვები. სტრატეგიული ურთიერთშეთავსება ოშანსა და რინაშენტეს შორის ცხადი ჩანდა. ორივე კომპანია ცდილობდა ეპოვა სწრაფი გამოსავალი თავიანთი ზრდადი საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად. რინაშენტე ცდილობდა გაეზარდა თავისი ოპერაციების მასშტაბები, რათა დაეცვა თავისი საბაზრო წილი გაცილებით უფრო დიდი, უცხოელი კონკურენტებისაგან. იტალიურ კომპანიას ასევე ესაჭიროებოდა რესურსები და კომპეტენციები, რათა გაეფართოებინა ჰიპერმარკეტის ფორმულა. ოშანს, მეორეს მხრივ, სურდა გაეზარდა თავისი წარმომადგენლობა სამხრეთ ევროპაში. ფრანგულ კომპანიას ასევე უნდოდა გაეზარდა თავისი შესაძლებლობები საშუალო ზომის სუპერმარკეტების მართვაში, სადაც რინაშენტეს შესაძლებლობები იყო ყველაზე დაფასებული. ამგვარად, სტრატეგიული,ფინანსური და ეკონომიკური თვალსაზრისით, მათი კავშირი ჩანდა, როგორც სრულყოფილი ,,ქორწინება’’.

დეტალური ანალიზის შემდეგ განისაზღვრა 42 თვიანი გეგმა ორი კომპანიის ინტეგრირებისთვის. მთავარი მიზანი იყო, დანერგილიყო ოშანის ჰიპერმარკეტის მართვის ძალიან წარმატებული მოდელი იტალიაში, რინაშენტეს ყველა მაღაზიაში. გეგმა განსაზღვრავდა ოთხ ძირითად ნაბიჯს:

  • კადრების მომზადება და ოპერაციების სისტემების ინტეგრაცია ცვლილებისთვის მზადებაში;
  • ოშანის მოდელის დანერგვა მცირე რაოდენობის ჰიპერმარკეტში და შესრულების მონიტორინგი;
  • ოშანის მოდელის დანერგვა ყველა დანარჩენ ჰიპერმარკეტში;
  • ოშანის მოდელის დანერგვა ყველა დანარჩენ მაღაზიებში, მათ შორის მცირე და საშუალო ზომის მაღაზიებში.

მნიშვნელოვანია, ავღნიშნოთ, რომ ორი კომპანია ხასიათდეოდა ძალიან საყურადგებო ორგანიზაციული და კულტურული განსხვავებებით. ოშანი იყო კლიენტზე და მომსახურებაზე ორიენტირებული კომპანია. გადაწყვეტილების მიღების პროცესი იყო უაღრესად დეცენტრალიზებული. ადგილობრივი მაღაზიები, ფართოდ პასუხისმგებელნი იყვნენ თავიანთ საქმიანობაზე.

რინაშენტე კი, პირიქით, წარმოადგენდა ბევრად უფრო ცენტრალიზებულ კომპანიას. ყველაზე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღება და პასუხისმგებლობა სათავო ოფისის პრეროგატივაა. ადგილობრივი მაღაზიის მენეჯერები, ამ მხრივ, ითვლებოდნენ მხოლოდ შემსრულებლებად. რინაშენტეს ჰქონდა უფრო დიდი ცოდნა იტალიის ბაზრის შესახებ და იტალიელი მომხმარებლების საჭიროებებისა და ჩვევების შესახებ, არა მხოლოდ იმის გამო, რომ ის არის იტალიური კომპანია, ასევე მას როგორც იტალიურ კომპანიას, ჰქონდა უკეთესი ცოდნა ეროვნული ბაზრის შესახებ.

თვრამეტი თვის შემდეგ, მთავარი ეტაპების მიღწევა ვერ მოხერხდა, როგორც ეს მოსალოდნელი იყო. შედეგად, თავდაპირველი გეგმა მთლიანად გადაიხედა. ახალი გეგმით, მენეჯმენტმა სცადა პრაქტიკულად აემოქმედებინა თავდაპირველი სირთულეებიდან ნასწავლი გაკვეთილები. ჩამოყალიბდა ახალი მიდგომა ამ ცვლილებების მართვის პრობლემის მიმართ.

პირველ რიგში, განისაზღვრა მთელი რიგი კონკრეტული ძირითადი პროცესები, რომლებიც უნდა შეცვლილიყო მოკლე დროში. მეორე, შეფასდა სხვადასხვა პრიორიტეტების  ერთობლიობა, ისეთი კრიტერიუმების მიხედვით, როგორიცაა საჭირო ცვლილებების სირთულე და მათი გავლენა სხვა არსებულ პროცესებზე. შედეგად, საინფორმაციო სისტემა იდენტიფიცირებულ იქნა, როგორც ყველაზე რთული და გავლენიანი პროცესი. ამგვარად, საინფორმაციო სისტემის გარდაქმნა განიხილებოდა კომპანიის მიერ, როგორც გადამწყვეტი ნაბიჯი, რაც უნდა ყოფილიყო ყველაფერთან შედარებით პრიორიტეტული.

უფრო მეტიც, გამოყენებულ იქნა ახალი პროგრესული, „ნაბიჯ-ნაბიჯ“ მიდგომა მთელი ცვლილების პროცესისთვის. მხოლოდ ერთი, მასშტაბური გეგმის ნაცვლად, მენეჯმენტმა გადაწყვიტა მიეღო პროექტზე დაფუძნებული მეთოდი ოშანის ბიზნეს მოდელის განხორციელებისთვის. 110–ზე მეტი მოქმედებების  სხვადასხვა ჯგუფები გამოიკვეთა, როგორც ცვლილებას დაქვემდებარებული სფეროები. მათ ყურადღებით განიხილეს გეოგრაფიული თავისებურებები, როგორიცაა ადგილობრივი აზრის სოციალურ-ეკონომიკური მახასიათებლები, ასევე თითოეული ჰიპერმარკეტის შიდა რესურსები. ცვლილების მთლიანი პროცესი შეიძლება შეჯამდეს შემდეგნაირად:

  • რინაშენტეს ყველა ჰიპერმარკეტს (ძირითადად Città Mercato) დაევალა კონკრეტული საქმიანობა, რომელიც დაექვემდებარებოდა ცვლილების პროექტს;
  • თითოეული ჰიპერმარკეტი დაკავშირებული იყო ოშანის მაღაზიასთან, მათი განსაზღვრული ცვლილების გეგმის მხარდასაჭერად;
  • შეირჩა კონკრეტული პროექტის მენეჯერები ყველა ჰიპერმარკეტისათვის;
  • თითოეულ პროექტის მენეჯერს მხარს უჭერდა სათაო ოფისი მეთოდური დახმარებით;
  • პროექტის გეგმების ფორმალიზაცია და დამტკიცება;
  • მინიმალური სტანდარტების იდენტიფიკაცია სერტიფიცირების მიზნით.

ამგვარად, იდეა, რომელმაც შთაგონება მისცა ახალ გეგმას, არ იყო რინაშენტეს ცოდნის, კულტურისა და სტილის შეცვლა ოშანით, არამედ მისი მიზანი იყო, შექმნილიყო საინტერესო ჰიბრიდი, რაც დაეხმარებოდა ორივე კულტურას საუკეთესო ნაწილების შენარჩუნებაში. უნდა მომხდარიყო ორი განსხვავებული საჭიროებების შერწყმა. ერთის მხრივ, საჭირო იყო, ოშანის წარმატებული ბიზნეს გამოცდილების გადმოტანა იტალიურ კონტექსტში. მეორეს მხრივ, საჭირო იყო რინაშენტეს სპეციფიური კონტექსტუალური ცოდნის მხარდაჭერა, როგორც ორგანიზაციული, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. ამ უკანასკნელის იგნორირებამ გამოიწვია მნიშვნელოვანი სიძნელეები და იმედგაცრუებები. ეს პრეცენდენტი არის ნათელი მაგალითი იმ პრობლემისა, რომელიც ხშირია შერწყმისა და შეძენის სიტუაციებში.

ოშანი უკვე 55 წელია, რაც თავდადებული საცალო გამყიდველია.კომპანია ირჩევს თავის პროდუქტებსა და მწარმოებლებს, რომლებიც იცნობენ თავიანთ მომხმარებლებს. ოშანი აერთიანებს ციფრული ტექნოლოგიების და ფიზიკური მაღაზიების უპირატესობებს, რათა შექმნას მორგებული გამოცდილება.

კომპანია ზრუნავს თავის თანამშრომლებზე ისევე, როგორც მათ მომხმარებლებზე. ოშანისა რეთეილერები იზიარებენ ერთსა და იმავე ხედვას, საცალო ვაჭრობაზე, სადაც ხალხისა და მათი გარემოს დაცვა შენარჩუნებულია.

2000-იან წლებში ოშანმა მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღო: კომპანიამ გადაწყვიტა მიეყიდა მაღაზიები Comercial Mexicana-სთვის და გამოვიდა მექსიკიდან 2003 წლის დასაწყისში;  2007 წელს თავისი არგენტინის მაღაზიები Wal-Mart-ს მიყიდა და ქვეყნიდან გამოვიდა; მაროკოს პარტნიორ ONA- სთან კონფლიქტის შემდეგ, 2007 წლის აგვისტოში 49% -იანი წილი გაყიდა;

კომპანიის სლოგანი La Vie, La Vraie, რომელიც ითარგმნება ინგლისურად, როგორც “ცხოვრება ნამდვილია”, შეიცვალა 2007 წელს: La vie Auchan, elle change la vie – “ოშანის ცხოვრების წესი ცვლის ცხოვრებას (თავად)”.

რაც შეეხება,რინაშენტეს 2005 წელს მისი მაღაზიები ინვესტორთა ჯგუფმა შეიძინა და შეიქმნა La რინაშენტე S.p.A; 2011 წლის მაისში ტაილანდში დაფუძნებულმა ცენტრალურმა საცალო კორპორაციამ რინაშენტე € 290 მილიონად შეიძინა; 2013 წელს ცენტრალურმა ჯგუფმა კოპენჰაგენში საცალო ვაჭრობის მაღაზია “ILLUM” შეიძინა და 2015 წელს “სიგმასთან” შეთანხმებას მიაღწია; 2016 წლის 26 მაისს რინაშენტე Milan-მა საუკეთესო სავაჭრო ცენტრის ჯილდო მიიღო; 2017 წელს La რინაშენტემ მოაწყო გამოფენა Palazzo Reale მილანში Gabriele D’Annunzio-ს მიერ გამოგონილი სახელის 100 წლის აღსანიშნავად; 2017 წლის სექტემბერში რინაშენტემ გამოაქვეყნა თავისი ახალი ლოგო.

დღესდღეობით, რინაშენტე არის იტალიის სავაჭრო ცენტრების ყველაზე პრესტიჟული და ავანგარდული ქსელი, 11 მაღაზიით, რომელიც მდებარეობს ძირითადად ქალაქების გულში. რინაშენტეს მაღაზიები გთავაზობთ საუკეთესო მოდურ ნივთებს, აქსესუარებს, კოსმეტიკას, სახლის აქსესუარებს, დიზაინსა და გურმან საკვებს _ ისინი ნამდვილად ერთი გაჩერების მაღაზიებია. რინაშენტე გათვლილია მაღალი კლასის კლიენტისთვის, მისი ფართო სპექტრის დიზაინერების ბრენდებით, რომლებიც წარმოადგენენ არა მარტო იტალიაში დამზადებულ საუკეთესო ნივთებს, არამედ პრესტიჟულ ბრენდებს მთელ მსოფლიოში.

მსგავსი სიახლეები

ხუთი რამ, რაც უნდა იცოდეთ, რათა გახდეთ აღმასრულებელი დირექტორი

ხუთი რამ, რაც უნდა იცოდეთ, რათა გახდეთ აღმასრულებელი დირექტორი

ამგვარად თქვენ ოცნებობთ საკუთარ ოფისზე? ერთი რამ, რაც უნდა გახსოვდეთ არის ის, რომ ამ ამბიციას თან სდევს პასუხისმგებლობა, რომელიც ეხება ყველა იმ ადამიანს, რომლებიც ცდილობენ თქვენს დონემდე მიღწევას. თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ თქვენს გონებას საშუალება იფიქროს მეთაურობაზე,...

როგორ გადაჭრის ხელოვნური ინტელექტი რეალურ პრობლემებს _ ოთხი ექსპერტის აზრი

როგორ გადაჭრის ხელოვნური ინტელექტი რეალურ პრობლემებს _ ოთხი ექსპერტის აზრი

საგანმანათლებლო ხელოვნური ინტელექტის ფორუმი შემთხვევით დაიწყო 1998 წელს, როგორც „ლაბორატორია ხვალ“. აქ, დაახლოებით 350 მეცნიერი, მათემატიკოსი და დეველოპერი მუშაობს 40-ზე მეტ სხვადასხვა სფეროში. ფორუმზე განხილული იყო თემები მონაცემთა ტბებზე, შემთხვევითი ტყეებსა და...

გსურთ გქონდეთ წარმატებული ბიზნესი? ააგეთ ეფექტური სტრატეგია

გსურთ გქონდეთ წარმატებული ბიზნესი? ააგეთ ეფექტური სტრატეგია

ოდესმე გიფიქრიათ, თუ არა რატომ არის ზოგიერთი კომპანია წარმატებული? ან რატომ არის ზოგიერთი რთულად დასამარცხებელი და ზოგიერთი არა? თუ კომპანიას სურს იყოს კონკურენტუნარიანი, ის ვალდებულია შექმნას ეფექტური სტრატეგია. მაგალითისთვის, ამაზონის მსგავსი კომპანიები წლების...