შორსმჭვრეტელი მენეჯერები და „ინდუსტრია 5.0“

შორსმჭვრეტელი მენეჯერები და „ინდუსტრია 5.0“

ონლაინი ჩვენთვის ყველასთვის უკვე ყოველდღიურობაა. იმ პირობებში, როცა ჩვენ – ყველას პანდემიის გამო გვიწევს ნაკლები კომუნიკაცია პირისპირ, ჩვენი გონება იწყებს სხვაგვარად ფიქრს, ეჩვევა აზროვნების სხვაგვარ ფორმატს – კერძოდ, როგორ მოაგვაროს ნებისმიერი პრობლემა უფრო მარტივად და ზედმეტი მოქმედებების გარეშე. თითქოს გაჩერდა სამყარო, რომ ფიქრის დრო გაეთავისუფლებინა ადამიანებისთვის – ყველა წარმატებული გამოცდილების დანერგვის დრო მოვიდა. შესაბამისად, პროგრესული ნახტომის დროა. ანალოგიურად, ბიზნესშიც – პროცესების ეფექტიანობა გაზრდილია და მეტია შედეგზე ორიენტირებული მოქმედებები. აღარც დგას საჭიროება არაეფექტიანი შეხვედრების ჩატარებისა. იზოგება დრო და, შესაბამისად, ხარჯი.
ტექნიკურ პროცესებს ანაცვლებს ხელოვნური ინტელექტი. ბიზნესები იწყებენ სხვაგვარად ფიქრს- ის, რაც შეიძლება ონლაინშეხვედრით გადაწყდეს, აუქმებს პირისპირ შეხვედრებს.
ზოგი ბიზნესპროცესი ბუნებრივად გადალაგდა,ზოგიც მენეჯერის მხრიდან ხელოვნური ჩარევით ცვლილებას საჭიროებს. პანდემიამ მოახდინა უსარგებლო ბიზნესტრანზაქციების წინწამოწევა.
ბიზნესები იწყებენ ფიქრს რესტრუქტურიზაციაზე და თანამშრომლების რეკვალიფიკაციაზე. ან შეძლებენ ფეხი აუწყონ ბუნებრივ მოცემულობას და რადიკალური ცვლილებები სწრაფად განახორციელონ ან დაიხურებიან. კრიზისი არ არსებობს, იგი მითია… იგი გამოიგონეს უძრაობის გასამართლებლად. ბაზარზე მოთხოვნა რჩება და ბიზნესის დახურვა სწორი გამოსავალი არ არის. ბაზარს დაიკავებს ის, ვინც გარდაქმნას მოახერხებს.
გამოსავალი ბიზნესის ორგანიზაციული რესტარტია. ბუნებრივია, რთულია. რთულია არა მოქმედება, არამედ აზროვნების რადიკალური ცვლილება.
პრობლემა, რომლის წინაშეც დგებიან მენეჯერები, ესაა:
1. სასოწარკვეთა და შოკი გაყიდვების ვარდნის გამო. რომელიც იწვევს შიშშსა და უძრაობას. „ფული აღარ გვაქვს, ყველაფერი იკეტება, არ ვიცი, რა უნდა გავაკეთო და რა მოხდება“…
2. იგივე სტრატეგიის უცვლელად და ჯიუტად გაგრძელება, კრიტიკული აზრის (სხვისი თუ თავისივე) გათვალისწინების გარეშე. ანუ სირაქლემას პოზიცია – „ვერ ვხედავ პრობლემას, რა საჭიროა ცვლილება, მე ხომ წარმატებული ვიყავი“.
მენეჯერმა უნდა შეხედოს თავის თავს გვერდიდან (თვითანალიზი – რას ვერ აკეთებდა კარგად, რა შეცდომებს უშვებდა, მისი გადაწყვეტილებების მიხედვით ხომ არ დადიოდა მუდმივად წრეზე, რა მოუქნელი მოქმედებები ჰქონდა განვლილ პერიოდში), რადგან სწორედ იგია კომპანიის სტრატეგი და მისი ხედვაა კომპანიის წარმატების გარანტი. მისი იდეები პროცესებად უნდა გაცოცხლდეს ბიზნესში.
მენეჯერის მხრიდან მეტი დრო უნდა დაიხარჯოს გონების და იდეების კონცენტრაციაზე და ის გარდაქმნას აუცილებლად შეძლებს – რა არის ახალი მოთხოვნა და როგორ გადააწყოს არსებული სტრუქტურა, როგორ გაზარდოს კომპანია ახალი სტრუქტურით. მას უნდა გააჩნდეს კონკრეტული ხელწერა და მიზანდასახულად მიიწევდეს წინ აღსრულებისკენ.
ახალ სამოქმედო გეგმაში დიდი ნაწილი უკავია პროდუქტების გარდასახვას (დამატება/სახეცვლილება) და ონლაინმარკეტინგის გაძლიერებას, რაც, თავის მხრივ, სხვაგვარ ცოდნას მოითხოვს. მენეჯერმა უნდა შეცვალოს ხედვა- რასაც ადრე აკეთებდა, შეიძლება ძალიან წარმატებულადაც, ის მოქმედებები და გეგმები დღეს ვადაგასულია. შეადგინოს ახალი გეგმა ახალი სტრუქტურით და ახალი პროდუქტებით, მომხმარებელთან კომუნიკაციების არხებიც შეცვალოს და კომუნიკაცია ათჯერ მეტად უნდა გაახშიროს.
ინტერნეტის მარკეტინგული არხები და რეკლამა მეტადაა მიზნობრივ სეგმენტზე კონცენტრირებული, მენეჯერს კი შეუძლია ამ არხით კონკრეტულ ასაკობრივ ჯგუფს იმ დოზით მიაწოდოს ინფორმაცია, ვისთვისაც შექმნა ესა თუ ის პროდუქტი. მაგრამ – გადააწყო თანამშრომლები მუშაობის ახალ სისტემაზე – სწორედ ეს მოითხოვს დროს.
გაყიდვების ახალი არხები არ გამორიცხავს ძველის დავიწყებას, მაგრამ დროთა განმავლობაში ნიშანდობლივად შემცირდება ძველი არხები. მენეჯერმა უნდა დაგეგმოს ახალი პროდუქტებისთვის სატესტო პერიოდი და პროდუქტის ბაზარზე გაშვებისთვის მოამზადოს თანამშრომლები და პარტნიორები, რაც გუნდური ცოდნის მოპოვებისკენ პირველი ნაბიჯებია. გუნდური ცოდნა ბიზნესრისკებს აზღვევს და გამორიცხავს შეცდომებს, რაც, თავის მხრივ, გლობალიზაციის წინაპირობაა და დოვლათის შექმნის კუთხით მასშტაბურ შედეგებზე გაიყვანს ბიზნესს.
იცვლება ეფექტიანობის პარამეტრები: ზოგ კომპანიას შეიძლება საერთოდ მოუწიოს ძველი პროდუქტების სამუდამოდ დავიწყება. მაგ: ნავთობკომპანიების ზარალი მილიარდებს აღემატება. ისინი მუშაობენ ახალ პროდუქტებზე – ალტერნატიული ენერგიების შექმნაზე. სამაგიეროდ, საუკეთესო საინვესტიციო მიმართულება ადგილობრივი წარმოება, ტექნოლოგიური ინოვაციები, ინტელექტუალური, სამედიცინო (ტელემედიცინა) და კვების ბიზნესები გახდა. თუმცა ისინიც სახეცვლილი პროდუქტებით წარდგნენ ბაზარზე. მომსახურების ბიზნესი გადადის ონლაინ…
დღეს უკვე ადვილია საერთაშორისო ბაზარზე გასვლა, ონლაინი ბევრ ახალ შესაძლებლობებს ხსნის ახლა და მომავალში მეტს გახსნის…
მსოფლიოში პანდემიის პირობებში „გაციფრულების ერა 5.0“ წარმატებულად მიმდინარეობს. რაც გულისხმობს ტექნოლოგიური ინოვაციების სრულად დანერგვას საზოგადოებაში. ინდუსტრია 5.0 ითხოვს მენეჯერის შორსმხედველობის განვითარებას. ინვესტიციები უნდა ჩაიდოს ცოდნაში და სწავლება აღქმულ იქნას, როგორც უწყვეტი პროცესი. შედეგად ორგანიზაცია მდგრადი ხდება. ესაა ის ერა, როცა მხოლოდ ცოდნაზე იქნება წარმატება დამოკიდებული. ცოდნა მუდმივად უნდა ტრანსფორმირდეს თანამედროვე ტენდენციების მიხედვით. მენეჯერმა და მისმა გუნდმა კი მათი ცოდნა ტრანსფორმირებულად უნდა შესთავაზონ როგორც ბაზარს, ისე დამფუძნებელ გუნდს.

 

Kvira.ge  ჩვენს შესახებ

http://kvira.ge/602041?fbclid=IwAR3UFw7yDXcSXfM3Vz3qM0pgUghyWdeDRpZDrUxSYd1WjENbkv1M7MqLDvA

ედელმანის ნდობის ბარომეტრი 2019

 “ბრენდები რომლებიც მიისწრაფიან მოიპოვონ მომხმარებელთა ნდობა,იღებენ დივიდენდებს გაყიდვების გაზრდილი მაჩვენებლებით,ასევე მომხმარებლების მხრიდან ბრენდის დაცვის ეფექტი და ლოიალობა  არის მაღალი.”  ასე იწყება ერთ – ერთი გავლენიანი საკომუნიკაციო სააგენტოს ედელმანის  მიერ გამოქვეყნებული კვლევის  “ნდობის ბარომეტრი 2019” – ის მიმოხილვა.

ნდობის ფაქტორი გადამწყვეტია,კვლევის შედეგებით გამოკითხულთა 64% ამბობს რომ მათი ყიდვის საბოლოო გადაწყვეტილება ეფუძნება მათ რწმენას და ნდობას  ბრენდის მიმართ.

ამ ზაფხულის დასაწყისში გამოქვეყნებული ყოველწლიური ანგარიშის ფარგლებში, შასწავლილი იყო  16000 ადამიანის ქცევა და მოსაზრება. ანგარიში მოიცავდა  რვა ქვეყნის მონაცემს, მათ შორის ბრაზილიას,საფრანგეთს,აშშ -ს ,გერმანიას,იაპონიას,დიდ ბრიტანეთს,ინდოეთს და ჩინეთს. გამოკითხვა ჩატარდა ინტერნეტით და  და მონაცემები წარმოდგენილი იყო  ასაკის, რელიგიისა და გენდერული კატეგორიის ჭრილში.

გამოკითხულთა 67 % ამბობს რომ კარგმა რეპუტაციამ შეიძლება უბიძგოს მათ პირველადად იყიდონ ან გასინჯონ პროდუქტი, მაგრამ თუ მათ არ აქვთ რწმენა ბრენდის და ნდობა კომპანიის მიმართ რომლის პროდუქტსაც ყიდულობენ,ძალიან მალე ისინი შეწყვეტენ ყიდვას.

ამ ანგარიშის შედეგები ერთმნიშვნელოვანია — 81% ამბობს, რომ ბრენდისადმი მათი ნდობა წარმოადგენს გარიგების შემქმნელს ან შესყიდვის დროს  გადამწყვეტ ფაქტორს, და ეს რიცხვი თანაბრად ნაწილდება ყველა ქვეყანაში. ეს რიცხვი უფრო მაღალია, ვიდრე სხვა კატეგორიები, რომლებიც მოიცავს კარგ მიმოხილვებს (77%) და ღირებულებებს (72%). მათ, ვინც ბრენდს ენდობა, (28 ქულით )უფრო მეტ ყურადღებას აქცევს მათ რეკლამას, მიუხედავად იმისა, რომ 74% ამბობს, რომ იყენებენ რეკლამირების თავიდან აცილების სტრატეგიებს, მაგალითად, სარეკლამო ბლოკატორებს.

“ბრენდის მიმართ ნდობას სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ რადგან ბიზნესის ამ ასპექტის თავიდან აცილება მნიშვნელოვან საფრთხეებს შეიცავს “ . 53 % -ს მიაჩნია, რომ ყველა ბრენდს აქვს პასუხისმგებლობა,  ჩაერთოს მინიმუმ ერთ სოციალურ საკითხში, რომელიც არ არის დაკავშირებული მის ბიზნესთან. 56% აზრით, ბრენდების უმეტესობა მხოლოდ ლაპარაკობს და ამ ლაპარაკს არ მოყვება არავითარი რეალური ქმედება.

” თქვენი ჯილდო  იქნება ნდობა ადამინების მხრიდან, უფრო მეტი ნდობა  ვიდრე აქვს სახელმწიფოს ასეთი საკითხების მიმართულებით. ”

სრული კვლევა შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე.